Spolupráca s autoškolami

Autoškolám ponúkame trvalú spoluprácu pri zabezpečení kurzov prvej pomoci pre žiadateľov o vodičské oprávnenie v priestoroch autoškoly, alebo v našich výučbových priestoroch. Rešpektujeme pritom Váš čas.

 

Kvalitné kurzy prvej pomoci sa stávajú prirodzenou súčasťou prípravy vodičov. Bezpečnosť cestnej premávky a prevencia dopravných úrazov je jednou zo zaujímavých tém vedúca k zamysleniu a zaujímavým diskusiám.

 

Naši partneri:

Autoškola LIBERTY Nové Mesto nad Váhom  www.autoskolaliberty.sk

Autoškola Semafor – Ladislav Kolenčík

Autoškola ŽENČAK Michalovce https://www.autoskola-zencak.ozm.sk/kontakt/