Obchodné údaje

RZP Trenčín, s.r.o. – poskytovateľ akreditovaných kurzov prvej pomoci, držiteľ rozhodnutia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o akreditácii Kurzu prvej pomoci a o akreditácii Kurzu inštruktora prvej pomoci.

 

RZP Trenčín, s.r.o.

Obchodné meno: RZP Trenčín, s.r.o. (pred 14.08.2014 RZP – Asistenčné služby, s.r.o.)
Sídlo spoločnosti: Legionárska 7158/5, 911 01  Trenčín
Spoločnosť je zápísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 15754/R
IČO: 36 345 164
DIČ: 2022015534
IČDPH: SK2022015534

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Základné imanie: 215000 €

Bankové spojenie:
306 941 4758/0200, VÚB, a.s.

Konateľ spoločnosti:

  • Ing. Michal Bahelka, MSc.

 


 

RZP, a.s. – držiteľ rozhodnutia MZ SR o akreditácii študijného programu sústavného vzdelávania „Neodkladná podpora životných funkcii“, poskytovateľ dopravnej zdravotnej služby.

RZP, a.s.

Obchodné meno: RZP, a.s.
Sídlo spoločnosti: Legionárska 7158/5, 911 01  Trenčín
Spoločnosť je zápísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10335/R
IČO: 36 331 023
DIČ: 2021765405

Právna forma: Akciová spoločnosť
Základné imanie: 268 870,7431 €

Bankové spojenie:
1774527951/0200, VÚB, a.s.

Štatutárny orgán – predstavenstvo:

  • Ing. Michal Bahelka, MSc. – predseda predstavenstva