Naše skúsenosti s výučbou inštruktorov prvej pomoci

Príprave inštruktorov prvej pomoci sa venujeme nepretržite od r. 2009, kedy sme po prvý krát získali osvedčenie o akreditácii kurzu inštruktora prvej pomoci. RZP Trenčín, s.r.o. je  aktuálne držiteľom rozhodnutia Ministerstva zdravotníctva SR o akreditácii „Kurzu inštruktora prvej pomoci“ č. S05340-2018-OZdV-3 zo dňa 6.6.2018, s právoplatnosťou od 6.7.2018. Kurz inštruktora k súčasnosti absolvovalo viac ako 450 zdravotníckych pracovníkov z celej SR. Potvrdenie o absolvovaní akreditovaného kurzu inštruktora prvej pomoci platí päť rokov od dátumu jeho vydania (ust. § 41 ods. 1 písm. d) zákona č. 576/2004 Z.z.).

 

Pre účastníkov, ktorí absolvujú kurz inštruktora opakovane a venujú sa aktívne vzdelávaniu v problematike, rozširujeme minimálny obsahový rozsah kurzu o zaujímavé témy v problematike prvej pomoci a neodkladnej zdravotnej starostlivosti, aj pedagogickej príprave. Učíme sa zefektívniť výučbu aktivačnými metódami, s využívaním interakcie a tímovej spolupráce, pracujeme v skupinách. Rozšírili sme aj odborné témy z urgentnej medicíny a prvej pomoci, napr. o systémoch first responderov, postupoch KPR tehotnej ženy, novorodenca, pri náhodnej hypotermii, anafylaxii.