Rozširujúce kurzy pre inštruktorov prvej pomoci

Sú určené inštruktorom prvej pomoci. Ich cieľom je aktualizácia a rozšírenie vedomostí a zručností z poskytovania prvej pomoci a neodkladnej zdravotnej starostlivosti. Aktuálnymi témami sú Guidelines ERC 2015, malígne arytmie a použitie automatickej externej defibrilácie v prvej pomoci, resuscitácia detí, telefonicky asistovaná prvá pomoc...

Aktuálne termíny  sú zverejňované na stránke

Kontakt:

Mgr. Beáta Macejková

+421918688701

macejkova@rzp.sk