Vybavenie pracoviska pomôckami na poskytovanie prvej pomoci

Podľa Zákona 124/2006 o bezpečnosti o ochrane a zdravia pri práci, §8 má zamestnávateľ povinnosť vybaviť pracoviská potrebnými prostriedkami na poskytnutie prvej pomoci.

Zabezpečíme Vám na pracoviská lekárničky nástenné aj prenosné, autolekárničky a iné pomôcky na poskytovanie prvej pomoci.

 

Lekárnička
Pre závodné jednotky HaZZ doporučíme a zabezpečíme potrebné vybavenie pomôckami potrebnými na poskytovanie prvej pomoci pri záchranných činnostiach.

Kontakt:
Bc. Peter Kováč
+421 918 345 112
e-mail: kovac@rzp.sk