Skúška z poskytovania prvej pomoci

Pozostáva z teoretickej časti skúšky formou písomného testu zloženého z 20 otázok a praktickej časti skúšky.

Praktická časť skúšky pozostáva s riešenia modelovej situácie, v ktorej účastník skúšky poskytuje prvú pomoc v simulovaných podmienkach, pričom využíva figuríny a pomôcky na poskytovanie prvej pomoci.

 

O výsledku skúšky Vás inštruktor informuje hneď po jej vykonaní.

Bez zbytočného strachu a stresu si overíme, čo ste sa na kurze prvej pomoci pod vedením nášho inštruktora naučili.

Do 5 pracovných dní po úspešnom absolvovaní skúšky Vám vystavíme Potvrdenie o absolvovaní akreditovaného kurzu prvej pomoci.

Súbor otázok k testu z poskytovania prvej pomoci zostavilo MZ SR. Celý súbor otázok vrátane  a možností odpovedí na ne si môžete pozrieť na stránkach Ministerstva zdravotníctva SR: súbor otázok zo stranky MZ SR