Aktuálne kurzy prvej pomoci a vzdelávacie aktivity

 

Akreditovaný program sústavného vzdelávania „Neodkladná podpora životných funkcií“

bližšie iformácie o vzdelávacom programe, registrácia


Kurz inštruktora prvej pomoci

bližšie iformácie a registrácia


Kurz pre žiadateľov o vodičské oprávnenie

bližšie informácie, termíny a elektronická registrácia


Prvá pomoc deťom

podrobnosti o tomto type kurzu, elektronická registrácia