Lekár a iné nelekárske povolania - registrácia na vzdelávací program „Neodkladná podpora životných funkcií“