2

S podporu Európskeho sociálneho fondu - Operačný program vzdelávanie - sme pripravili vzdelávací program „Záchrana života profesionálne a bezpečne“.

Program je pripravený špeciálne pre sestry, pôrodné asistentky a fyzioterapeutov, ktorí pracujú v ústavných zariadeniach zdravotnej starostlivosti.

Vzdelávací program je zaradený do sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov. Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

3

Pri kurzoch prvej pomoci pre firmy sa zameriavame na to, aby informácie Vašim zamestnancom pomohli v kritických situáciach v praxi.

Kurzy v rámci BOZP pripravujeme na vysokej odbornej úrovni. Zohľadňujeme špecifické potreby a riziká konkrétneho pracoviska.

Poskytujeme komplexné služby, vybavíme pracoviská prostriedkami na poskytnutie prvej pomoci a budeme pravidelne školiť dostatočný počet zamestnancov na poskytovanie prvej pomoci.

4

Kurzy prvej pomoci zabezpečujeme na vysokej odbornej úrovni aj vďaka inštruktorom s dlhoročnou praxou v záchrannej zdravotnej službe.

Praktické skúsenosti pri záchrane životov a zásahy pri autonehodách dávajú kurzom vyššiu hodnotu, pretože teoretické vedomosti sú overené v krízových situáciách.

Technické a materiálne zabezpečenie kurzov na profesionálnej úrovni nám umožňuje byť špičkou v poskytovaní kurzov prvej pomoci.

5

Robíme všetko pre to, aby Vám kurz naozaj dal potrebné vedomosti a praktické zručnosti pri záchrane ľudského života.

Svoju prácu vykonávame s vedomím, že to, čo Vás naučíme, môže rozhodnúť o ľudskom živote. Toto je poslaním našich kurzov.

Nadštandardný prístup našich inštruktorov k účastníkom kurzov vyplýva z ich zanietenosti pre prácu a profesionalitu.

1

„Neodkladná podpora životných funkcii“ je akreditovaný štúdijný program sústavného vzdelávania pripravený pre zdravotníckych pracovníkov.

Tréning v simulovaných podmienkach je jedinou cestou na udržanie zručnosti v resuscitácii. Zlyhanie vitálnych funkcií vyžaduje okamžitú reakciu zdravotníka.

Zručnosť v resuscitácii je vtedy prioritná. Zachraňujeme najväčšiu hodnotu – ľudský život.

Registrácia na kurz Prvá pomoc deťom

 
deti a prvá pomoc

Kurz pre rodičov, učiteľov, pedagogických pracovníkov a všetkých, pre ktorých sú deti pokladom v ich živote

Čo sa naučíme?

poskytovať prvú pomoc všetkých vekových kategórií pri:
  • úrazoch, pádoch, ranách, krvácaní a zlomeninách
  • popáleninách
  • cudzom telese v dýchacích cestách, v oku a uchu
  • horúčke
  • poruchách vedomia
  • problémoch s dýchaním
  • bolestiach bruška, hnačkách a vracaní
  • náhlych stavoch u detí

Kto Vás bude učiť?

Záchranári a sestry z RZP Trenčín, s.r.o. Trenčín s bohatými skúsenosťami so záchranou ľudí v ohrození ich života
Registračný formulár

Údaje vypĺňajte s diakritikou, budú použité na vystavenie dokladov.
Titul, meno a priezvisko
Bydlisko
Dátum narodenia
Miesto narodenia
Kontakt (email, telefón)
Miesto, termín, cena:
(v cene je 50 stranová publikácia o poskytovaní prvej pomoci)
Forma úhrady: v hotovosti, na mieste konania kurzu
Fakturačné údaje: Ak požadujete vystavenie faktúry – daňového dokladu, vyplňte prosím nasledujúce údaje:

Odoslaním formulára vyjadrujete súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z.z. Spoločnosť RZP Trenčín, s.r.o. spracuje osobné údaje výhradne pre účely zabezpečenia kurzov a vzdelávacích aktivít, najmä pre potreby zákonom stanovenej evidencie a pre potreby vystavenia potvrdenia o absolvovaní kurzu. Vaše údaje nebudú použité na žiadny iný účel ani poskytnuté iným osobám. Pokiaľ sa na kurze nezúčastníte, Vaše osobné údaje nebudú evidované.
 

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte osobne, elektronickou poštou alebo telefonicky.
Kontakt: vacurova@rzp.sk
TEL: +421 915 397133