Bližšie informácie pre záujemcov o dištančné vzdelávanie

Ak ste neabsolvovali vzdelávací program „Záchrana života profesionálne a bezpečne“ prezenčnou formou, máte možnosť absolvovať dištančné vzdelávanie v tejto problematike.

 

Podmienkou účasti je splnenie kritérií definovanej cieľovej skupiny:

  • Povolanie: sestra, pôrodná asistentka, fyzioterapeut
  • Pracovisko: zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti
  • Miesto pracoviska: SR, okrem Bratislavského samosprávneho kraja

Vyplnený registračný formulár pre dištančnú formu vzdelávania - elearning pošlite poštou na adresu:
RZP - Trenčín, s.r.o.
Legionárska 7158/5
911 01 Trenčín
Následne Vám zašleme prihlasovacie údaje do e-learningového portálu.