Cieľová skupina účastníkov programu „Neodkladná podpora životných funkcii“

 

Študijný program sústavného vzdelávania „Neodkladná podpora životných funkcií“ je určený zdravotníckym pracovníkom všetkých povolaní: lekár, zubný lekár, farmaceut, sestra, pôrodná asistentka, fyzioterapeut, verejný zdravotník, zdravotnícky laborant, nutričný terapeut, dentálna hygienička, rádiologický technik, zdravotnícky záchranár, zubný technik, technik pre zdravotnícke pomôcky, optometrista, farmaceutický laborant, masér, očný optik, ortopedický technik, praktická sestra, zubný asistent, sanitár, iný zdravotnícky pracovník - logopéd, psychológ, liečebný pedagóg, fyzik alebo laboratórny diagnostik (okrem pracovníkov záchrannej zdravotnej služby).