Cieľová skupina účastníkov programu „Neodkladná podpora životných funkcii“

 

Študijný program sústavného vzdelávania „Neodkladná podpora životných funkcií“ je určený zdravotníckym pracovníkom všetkých povolaní: lekár, zubný lekár, farmaceut, sestra, pôrodná asistentka, rádiologický technik, zdravotnícky asistent, asistent výživy,  fyzioterapeut, verejný zdravotník, zubný technik, dentálna hygienička, zdravotnícky laborant, laborant pre zdravotnícke pomôcky, farmaceutický laborant, očný optik, ortopedický technik, masér, zdravotnícky asistent, sanitár, logopéd, psychológ, liečebný pedagóg, laboratórny diagnostik (okrem pracovníkov záchrannej zdravotnej služby).