Materiálno – technické zabezpečenie vzdelávacieho programu

 

Materiálno technické vybavenie vzdelávacieho programu je nad rámec definovaného minimálneho štandardu.

Minimálny rámec materiálno-technického zabezpečenie vzdelávacieho programu

 1. figurína na simuláciu a nácvik kardiopulmonálnej resuscitácie a automatickej externej defibrilácie dospelých s možnosťou elektronickej kontroly s počítačovým vyhodnotením priebehu kardiopulmonálnej resuscitácie v tlačenej forme,
 2. figurína na simuláciu a nácvik kardiopulmonálnej resuscitácie detí do veku 1 rok,
 3. defibrilátor na realistický nácvik externej defibrilácie, automatický a manuálny
 4. samorozpínací dýchací vak pre dospelých a deti so sadou dýchacích masiek pre deti a dospelých,
 5. figurína na simuláciu dusenia sa cudzím telesom v dýchacích cestách a na nácvik odstránenia cudzieho telesa z dýchacích ciest úderom do chrbta a stlačením brucha alebo hrudníka,
 6. jedna celotelová figurína s úrazovými poraneniami alebo figurína ako v bode 1. doplnená o končatiny s úrazovými poraneniami,
 7. lekárnička s obväzovým materiálom a ochrannými prostriedkami (rukavice, bariérová dýchacia rúška, bariérová dýchacia maska pre dospelých a deti,
 8. prezentačná a dokumentačná technika (didaktická technika).

Nad uvedený minimálny rámec je možné do programu zaradiť ďalšie figuríny, trenažéry a iné pomôcky:

 1. Špeciálny klinický simulátor SIM MAN
  realistický počítačom riadený model dospelého na nácvik resuscitačných postupov a výkonov na základe vytvorených scénarov klinických stavov, vhodný pre nácvik rozšírenej neodkladnej resuscitácie a výkonov neodkladnej zdravotnej starostlivosti.

  Špecifikácia funkcií SIM MAN a výkonov

  • Zabezpečenie priechodnosti dýchacích ciest a ventilácie
   endotracheálna intubácia, supraglotické pomôcky, cricothyrotómia, pohyby hrudníka, zvuky vychádzajúce z úst, normálne a abnormálne auskultačné šelesty, nezávislé zvuky z pravej a ľavej strany pľúc, detekcia CO2, opuch jazyka, obštrukcia pharyngu, laryngospazmus, znížená pohyblivosť krčnej chrbtice, znížený comliance pľúc, pneumothorax a dekompresia pneumotoraxu,...
  • Možnosti i.v. terapie
   i.v. kanylácia, odber, i.v. bolus, infúzia, intraoseálny prístup – tíbia, sternum.
  • Kardiofunkcie
   Pulzy rôznej intenzity, 2500 EKG rytmov so 6 extrasystolami, srdcové šelesty na 4 miestach, srdcové ozvy počuteľné fonendoskopom.
  • Defibrilácia
   Použitie AED a manuálneho defibrilátora, 3 alebo 4 zvodové monitorovanie EKG, 12 zvodové EKG na pacientskom monitore, synchronizácia defibrilačného výboja, externá stimulácia.
  • KPR
   Realistická hĺbka komprepsií, detekcia správnej hĺbky kompresií, polohy rúk a uvoľnenia hrudníka, palpačné pulzy, vydychovaný vzduch z úst, zvuk pri výdychu, pohyb hrudníka, kompresie generujú palpačné pulzy, pulz, krivku TK, krivku EKG.
  • Iné funkcie a výkony
   žmurkanie očí rôznej frekvencie, rôzne zreničky, simulované kŕče, neinvazívne meranie TK, katetrizácia močového mechúra, figurína „rozpráva“ využitím mikrofónu inštruktora.
  • Pacientský monitor vitálnych funkcií
   Farebný dispej s dotykovou obrazovkou, krivky EKG, NiBP, EtCO2, frekvencie dýchania, pulzov, telesnej teploty.
 2. figurína na simuláciu a nácvik kardiopulmonálnej resuscitácie detí predškolského a mladšieho školského veku s elektronickou kontrolou správnosti KPR (Laerdal Junior)
 3. AED  elektródy pre dospelých a deti (cvičné a ostré),
 4. figurína dojčaťana simuláciu dusenia sa cudzím telesom a na nácvik odstránenia cudzieho telesa z dýchacích ciest úderom do chrbta a stlačením hrudníka
 5. trenžér na nácvik zabezpečenia priechodnosti dýchacích ciest dospelého pomôckami  – ústne vzduchovody (T tubusy), nosové vzduchovody,  supraglotické pomôcky, pomôcky na tracheálnu intubáciu (Laerdal),
 6. trenažér na nácvik zabezpečenia priechodnosti dýchacích ciest dojčaťa pomôckami  – ústne vzduchovody (T tubusy), nosové vzduchovody,  supraglotické pomôcky, pomôcky na tracheálnu intubáciu (Laerdal),
 7. model na nácvik zavádzania periférnych intravenóznych kanýl (Laerdal),
 8. pomôcky resuscitačného setu – dýchacie samorozpínacie vaky s rezervoárom a prívodom kyslíkarôznych veľkostí, tvárové masky rôznych veľkostí, kyslíková maska inhalačná, kyslíková fľaša s redukčným ventilom, odsávačka s odsávacími katétrami, vzduchovody – T tubusy rôznych veľkostí.

Výučba s využitím klinického simulátora SimMan