„Neodkladná podpora životných funkcii“ – fotogaléria zo vzdelávacieho programu

Kurz NPŽF