Stomatológ a iné nelekárske povolania v ambulancii zubného lekárstva - registrácia na vzdelávací program „Neodkladná podpora životných funkcií“

Registrácia na akreditovaný vzdelávací program sústavného vzdelávania zameraný na obnovenie vedomostí a praktických zručností v neodkladnej podpore životných funkcií v súlade s vyhláškou MZ SR č. 366/82005 Z.z. v znení neskorších predpisov, §2 (5).

Termíny a registrácia (stomatológ) ►