Trenčiansky deň urgentnej medicíny

 

Odborný seminár je zameraný na problematiku neodkladnej zdravotnej starostlivosti, súčasné štandardy, postupy a novinky v urgentnej medicíne, rok 2021.

Je určený pre lekárov, zdravotníckych záchranárov a sestry pracujúcich v záchrannej zdravotnej službe a oddeleniach ústavných zdravotníckych zariadení poskytujúcich neodkladnú zdravotnú starostlivosť – OAIM, JIS, odd. UP.

Seminár je zaradený do aktivít sústavného vzdelávania Slovenskej lekárskej komory, Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov a Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek.

I. odborný seminár Trenčiansky deň urgentnej medicíny s názvom „Aktuality 2021“, sa uskutoční 25.11.2021 v Trenčíne, Legionárska 7158/5, 1. poschodie,  v Edukačnom centre RZP.

Registrácia ►