Trenčiansky deň urgentnej medicíny

 

Odborný seminár je zameraný na problematiku neodkladnej zdravotnej starostlivosti, súčasné štandardy, postupy a novinky v urgentnej medicíne, rok 2021.

Je určený pre lekárov, zdravotníckych záchranárov a sestry pracujúcich v záchrannej zdravotnej službe a oddeleniach ústavných zdravotníckych zariadení poskytujúcich neodkladnú zdravotnú starostlivosť – OAIM, JIS, odd. UP.

Seminár je zaradený do aktivít sústavného vzdelávania Slovenskej lekárskej komory, Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov a Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek.

Odborný seminár „Trenčiansky deň urgentnej medicíny - Aktuality 2021“, sa uskutočnil 25.11.2021 v Trenčíne v Edukačnom centre RZP.

Video zo seminára si možete pozrieť tu:

1. blok

2. blok

3. blok