II. Trenčiansky deň urgentnej medicíny | 20.05.2022

 

Odborný seminár "Festival kazuistík" je zameraný na problematiku štandardizácie postupov a výkonov v ZZS aj na kompetencie lekárov a záchranárov pri poskytovaní NZS. Všetky prezentácie a kazuistiky sú podložené skúsenosťami z reálnych zásahov posádok RZP a RLP so zameraním na invazívne výkony v PNS a použitie Cordarone záchranármi.

Je určený pre lekárov, zdravotníckych záchranárov a sestry pracujúcich v záchrannej zdravotnej službe a oddeleniach ústavných zdravotníckych zariadení poskytujúcich neodkladnú zdravotnú starostlivosť – OAIM, JIS, odd. UP. Podujatie je kreditované v SLS/SSUMaMK, SK ZZ, SKSaPA.

Registrácia na odborný seminár:
prezenčná účasť
online účasť