Kategórie vzdelávania

Všetky kategórie
NPŽF pre lekárov a iné zdravotnícke povolania
Vzdelávanie v urgentnej medicíne
NPŽF pre stomatologické ambulancie
Kurzy inštruktora prvej pomoci
Kurzy prvej pomoci pre laickú verejnosť

Vzdelávacie akcie

NPŽF – Bratislava

Štvrtok 30.6.2022 12:00,
Bratislava

Akreditovaný študijný program sústavného vzdelávania organizovaný v spolupráci s LEKÁR, a.s., určený pre lekárov, sestry

Kurz prvej pomoci

Štvrtok 7.7.2022 15:00,
Trenčín

Kurz je vhodný pre širokú laickú verejnosť. Je zameraný na získanie teoretických vedomostí a praktických zručností

NPŽF – Trenčín

Streda 20.7.2022 12:00,
Trenčín

Akreditovaný študijný program sústavného vzdelávania organizovaný v spolupráci s LEKÁR, a.s., určený pre lekárov, sestry

NPŽF v spolupráci s RKZL Trenčín

Utorok 26.7.2022 12:00,
Trenčín

Akreditovaný študijný program sústavného vzdelávania určený pre zubných lekárov a iné nelekárske povolania v ambulancii

Prvá pomoc deťom

Streda 27.7.2022 14:00,
Trenčín

Viete, ako správne poskytnúť prvú pomoc svojmu dieťaťu pri úraze alebo náhlom závažnom zhoršení zdravotného stavu? Ab

NPŽF – Trenčín

Štvrtok 25.8.2022 12:00,
Trenčín

Akreditovaný študijný program sústavného vzdelávania organizovaný v spolupráci s LEKÁR, a.s., určený pre lekárov, sestry

NPŽF – Trenčín

Utorok 6.9.2022 12:00,
Trenčín

Akreditovaný študijný program sústavného vzdelávania organizovaný v spolupráci s LEKÁR, a.s., určený pre lekárov, sestry

Kurz inštruktora prvej pomoci

Streda 7.9.2022 – Štvrtok 8.9.2022,
Trenčín

Účastnický poplatok: 270 € bez DPH Cena je vrátane obedu a občerstvenia počas dní kurzu. Miesto konania: Edukačné cent

NPŽF – Martin

Štvrtok 8.9.2022 14:00,
Martin

Akreditovaný študijný program sústavného vzdelávania organizovaný v spolupráci s LEKÁR, a.s., určený pre lekárov, sestry

NPŽF v spolupráci s RKZL Trenčín

Utorok 25.10.2022 12:00,
Trenčín

Akreditovaný študijný program sústavného vzdelávania určený pre zubných lekárov a iné nelekárske povolania v ambulancii

Termín obsadený

NPŽF – Banská Bystrica

Utorok 25.10.2022 14:00,
Banská Bystrica

Akreditovaný študijný program sústavného vzdelávania organizovaný v spolupráci s LEKÁR, a.s., určený pre lekárov, sestry

NPŽF – Trenčín

Piatok 28.10.2022 12:00,
Trenčín

Akreditovaný študijný program sústavného vzdelávania organizovaný v spolupráci s LEKÁR, a.s., určený pre lekárov, sestry

NPŽF – Košice

Utorok 8.11.2022 14:00,
Košice

Akreditovaný študijný program sústavného vzdelávania organizovaný v spolupráci s LEKÁR, a.s., určený pre lekárov, sestry

NPŽF – Poprad

Streda 9.11.2022 12:00,
Poprad

Akreditovaný študijný program sústavného vzdelávania organizovaný v spolupráci s LEKÁR, a.s., určený pre lekárov, sestry

NPŽF – Trenčín

Piatok 25.11.2022 12:00,
Trenčín

Akreditovaný študijný program sústavného vzdelávania organizovaný v spolupráci s LEKÁR, a.s., určený pre lekárov, sestry

NPŽF – Trenčín

Utorok 13.12.2022 12:00,
Trenčín

Akreditovaný študijný program sústavného vzdelávania organizovaný v spolupráci s LEKÁR, a.s., určený pre lekárov, sestry

NPŽF – Bratislava

Štvrtok 15.12.2022 12:00,
Bratislava

Akreditovaný študijný program sústavného vzdelávania organizovaný v spolupráci s LEKÁR, a.s., určený pre lekárov, sestry