Urgentná medicína

Máj 2022

20.5.2022 Trenčín – II. Trenčiansky deň urgentnej medicíny "Festival kazuistík" - prezenčná účasť [termín obsadený]

Žiaľ, kapacita priestorov pre tento termín je už naplnená, skúste si vybrať iný termín.

Piatok 20.5.2022 08:00 – 15:30, Trenčín

Odborný seminár "Festival kazuistík" je zameraný na problematiku štandardizácie postupov a výkonov v ZZS aj na kompetencie lekárov a záchranárov pri poskytovaní NZS. Všetky prezentácie a kazuistiky sú podložené skúsenosťami z reálnych zásahov posádok RZP a RLP so zameraním na invazívne výkony v PNS a použitie Cordarone záchranármi.
Podujatie je kreditované v SLS/SSUMaMK, SK ZZ, SKSaPA.

Účastnický poplatok:
40 € lekár
30 € sestra, zdravotnícky záchranár a iné zdrav. povolania
Miesto konania: Edukačné centrum RZP (Budova Masaryčky, 1. poschodie), Legionárska 7158/5, Trenčín
Pasívna účasť: 5 kreditov
Forma úhrady: prevodom na bankový účet
Po registrácii Vám zašleme zálohovú faktúru k úhrade účastníckeho poplatku.
Fakturačné údaje (osobné údaje, sídlo/bydlisko) sú povinné aj pre fyzické osoby (nepodnikateľov), z dôvodu potreby vystavenia a zaslania zálohovej faktúry.
Stornovacie podmienky: Pri odhlásení účasti z programu sústavného vzdelávania 3 a menej pracovných dní pred dňom konania Vám bude účtovaná plná cena vzdelávania. Záväzná prihláška je bezplatne prenositeľná na inú osobu.