Naša spoločnosť uskutočňuje kurzy prvej pomoci na území celej SR súčasne v 105 akreditovaných miestach výučby. Kurzy prebiehajú s naplnením podmienok Vyhlášky MZ SR č. 398/2010 o minimálnych požiadavkách na kurz prvej pomoci a kurz inštruktora prvej pomoci. Je držiteľom akreditácie na uskutočňovanie kurzov prvej pomoci č. Z27813-2013 – OZdV.

Žiadateľ o vodičské oprávnenie je pred absolvovaním skúšky z odbornej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla povinný absolvovať  akreditovaný kurz prvej pomoci a vyhovieť v skúške z poskytovania prvej pomoci.

Vodiči z povolania sú povinní absolvovať každých 5 rokov pravidelný výcvik vodičov, súčasťou ktorého je kurz prvej pomoci. V spolupráci s autoškolami zabezpečujeme pravidelné preškolenie profesionálnych vodičov v poskytovaní prvej pomoci.

Autoškoly

 

Registrácia na kurz prvej pomoci - autoškola

Robíte si vodičské oprávnenie v autoškole? Nezabudnite na povinný kurz prvej pomoci, ktorý musíte absolvovať pred skúškami.

 

Obsah kurzu prvej pomoci

Obsah kurzu prvej pomoci pre žiadateľov o vodičské oprávanie a vodičov je zameraný na poskytovanie prvej pomoci v cestnej premávke. Účastník získa vedomosti o organizácii pomoci v prípade dopravnej nehody, zabezpečení bezpečnosti priestoru nehody aj bezpečnom poskytovaní prvej pomoci. Okrem týchto špecifických informácií súvisiacich s cestnou premávkou získa vedomosti o život zachraňujúcich výkonoch a poskytovaní prvej pomoci pri úrazoch a iných náhlych  stavoch, s ktorými sa môže stretnúť kedykoľvek a kdekoľvek v živote.

 

Skúška z poskytovania prvej pomoci

Pozostáva z teoretickej časti skúšky formou písomného testu zloženého z 20 otázok a praktickej časti skúšky.

Praktická časť skúšky pozostáva s riešenia modelovej situácie, v ktorej účastník skúšky poskytuje prvú pomoc v simulovaných podmienkach, pričom využíva figuríny a pomôcky na poskytovanie prvej pomoci.

 

Kurzy pre profesionálnych vodičov

Organizujeme kurzy prvej pomoci pre profesionálnych vodičov, ktorí majú podľa Zákona 280/2008 Z.z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov  povinnosť absolvovať každých 5 rokov pravidelný výcvik, ktorého súčasťou je aj aktualizácia úrovne vedomostí a zručností z poskytovania PP.

 

Spolupráca s autoškolami

Autoškolám ponúkame trvalú spoluprácu pri zabezpečení kurzov prvej pomoci pre žiadateľov o vodičské oprávnenie v priestoroch autoškoly, alebo v našich výučbových priestoroch. Rešpektujeme pritom Váš čas.

 

Lekárničky

Prvého mája 2009 nadobudla platnosť Vyhláška MZ SR č. 143/2009, ktorou sa ustanovujú druhy lekárničiek a obsah lekárničiek pre cestnú dopravy  podľa kategórie motorových vozidiel.

 

Fotogaléria

Fotogaléria z kurzu pre žiadateľov o vodičské oprávnenie.