Rodičia a materské centrá - kurz prvej pomoci pre rodičov a materské centrá

Materské centrá

 

Kurz prvej pomoci pre rodičov detí všetkých vekových kategórií

Kurz prvej pomoci

Akreditované kurzy a školenia zamerané na prvú pomoc poskytovanú deťom. Cieľová skupina: učitelia, pedagógovia, materské centrá. Cieľom kurzu je získanie teoretických vedomostí a praktických zručností potrebných na správne poskytovanie prvej pomoci. Dôležité informácie, ktoré môžete ako rodič potrebovať práve v tých menej radostných chvíľach, ktoré prichádzajú náhle a  treba sa na ne pripraviť. 

Úrazy a situácie, ktoré ale Vy svojimi vedomosťami a zručnosťami môžete zvládnuť do príchodu záchrannej služby, minimalizovať dôsledky úrazu, náhleho stavu a predísť vážnym rizikám, ktoré môžu napr. pri poruche vedomia priniesť trvalé následky a zdraví a kvalite života dieťaťa.

Informácie o tom, ako postupovať v prípade bežných detských ochorení a drobných úrazov, ako postupovať v prvých hodinách, čo sledovať a kedy bez váhania vyhľadať lekára. Informácie o tom, ako vytvárať bezpečné prostredie pre Vaše dieťa a predchádzať úrazom v domácom prostredí.

V spolupráci s Materskými centrami pripravíme pre rodičov prednášky na tému prvá pomoc spojené s ukážkami a nácvikom poskytovania prvej pomoci.

 
 

Fotogaléria

Fotogaléria z kurzu zameraného na prvú pomoc poskytovanú deťom.

 
 

Fotogaléria z kurzu prvej pomoci v materskom centre

V spolupráci s Materským centrom MC MAMI - OÁZA v Zlatých Moravciach sme zrealizovali kurz prvej pomoci zameraný na poskytovanie prvej pomoci deťom.
 

Registrácia na kurz Prvá pomoc deťom