Kurzy prvej pomoci pre vodičov ZZS a DZS

Vodiči záchrannej zdravotnej služby a piloti leteckej záchrannej služby majú byť v súlade s Výnosom MZ SR z 11. marca 2009 č. 105 48/2009-OL preškoľovaní v poskytovaní základnej neodkladnej zdravotnej starostlivosti každých 12 mesiacov príslušnou vzdelávacou inštitúciou. Vodič ZZS je členom tímu posádky RLP a RZP, vykonáva aj činnosti súvisiace s vyslobodzovaním zraneného, prenášaním, polohovaním, fixáciou zlomenín, ošetrením rán, resuscitáciou pri zlyhaní vitálnych funkcií, ovláda použitie AED. Mal by poznať špecifické postupy záchranných činností pri nehodách s hromadným postihnutím osôb.

 

Obsah kurzu - vodiči ZZS a DZS

Obsah kurzu je prispôsobený cieľovej skupine a rozšírený o nácvik zručnosti  napr. zabezpečenie dýchania pri oživovaní  pomocou dýchacieho vaku, polohovanie, prenášanie zranených, použitie všetkých fixačných pomôcok, ktoré sú vo výbave vozidiel ZZS.

Vodič dopravnej zdravotnej služby počas prepravy  chorých prichádza do styky so situáciami, ktoré si vyžadujú poskytnutie PP a zorganizovanie ďalšej pomoci. Spravidla nie je vzdelaný v zdravotníckych študijných odboroch a okrem bezpečného vedenia prepravného vozidla má byť pripravený takúto situáciu riešiť. Pravidelné preškoľovanie zabezpečí vodičovi fixáciu a osvojenie si správnych zručností v poskytovaní PP.