Závažný úraz v záchrannej zdravotnej službe I. modul

Prihlásenie na túto akciu je neverejné. Ak sa chcete registrovať, prosím žiadajte od organizátora prihlasovací link.