Registrácia / Vzdelávanie v urgentnej medicíne / KPR a reverzibilné príčiny NZO, IV. modul

KPR a reverzibilné príčiny NZO, IV. modul

Pondelok 30.10.2023 08:30 – 15:30,
Trenčín
Registrácia ukončená - na túto akciu už nie je možné prihlásenie.

Obsah:  KPR v ZZS, kardiálne a hypoxické príčiny NZO, riešenie reverzibilných príčin NZO pri KPR, špeciálne situácie, prostredia a pacienti z pohľadu KRP.
Čaká nás teória k problematike, kazuistiky, analýzy zásahov ZZS, následne praktický tréning, riešenie modelových situácií v simulovaných podmienkach.

Účastnický poplatok: 71 €
Miesto konania: Edukačné centrum RZP, Legionárska 7158/5, Trenčín
Pasívna účasť: 6 kreditov

Registrácia účastníkov: 8.30h - 9.00h
Čas trvania: 9.00h - 15.30h
Prestávka: 11.30h - 12.00h
Občerstvenie: káva, čaj, minerálka, koláčiky
Obed formou sendviča/bagety.

Účastníkom odporúčame športové oblečenie.