Registrácia / Vzdelávanie v urgentnej medicíne / Závažný úraz a invazívne výkony v urgentnej medicíne

Závažný úraz a invazívne výkony v urgentnej medicíne

Utorok 10.10.2023 08:00 – 16:00,
Trenčín
Termín uzatvorený - na túto akciu už nie je možné prihlásenie.

Nadstavbový praktický kurz v riešení závažného úrazu  v simulovaných podmienkach, vhodný pre lekárov a zdravotníckych záchranárov pracujúcich v UM

Účastnický poplatok: 129 €, v cene je občerstvenie a obed formou bagety / sendviča.
Miesto konania: Edukačné centrum RZP (Budova Masaryčky, blok A, 1. poschodie), Legionárska 5, Trenčín
Odborní garanti: MUDr. Milan Henčel, MUDr. Volodymyr Kizyma, MBA, Mgr. Beáta Macejková
Pasívna účasť: 6 kreditov, podujatie je kreditované v SK ZZ, SKSaPA, SLS/SSUMaMK
Forma úhrady: prevodom na bankový účet
Po registrácii Vám zašleme zálohovú faktúru k úhrade účastníckeho poplatku.
Fakturačné údaje (osobné údaje, sídlo/bydlisko) sú povinné aj pre fyzické osoby (nepodnikateľov), z dôvodu potreby vystavenia a zaslania zálohovej faktúry.
Stornovacie podmienky: Pri odhlásení účasti z programu sústavného vzdelávania 10 a menej pracovných dní pred dňom konania Vám bude účtovaná plná cena vzdelávania. Záväzná prihláška je bezplatne prenositeľná na inú osobu.