Závažný úraz a invazívne výkony v urgentnej medicíne

Prihlásenie na túto akciu je neverejné. Ak sa chcete registrovať, prosím žiadajte od organizátora prihlasovací link.