Registrácia / Vzdelávanie v urgentnej medicíne / Detský pacient v ZZS, III. modul

Detský pacient v ZZS, III. modul

Utorok 10.12.2024 08:00 – 15:30,
Trenčín

RZP, a.s. organizuje  sústavné vzdelávanie pre zdravotníckych pracovníkov pracujúcich v ZZS a UP s názvom  "Detský pacient v ZZS". Vzdelávacia akcia je 3. modulom z viacerých tém spracovaných do modulového vzdelávania, ktoré sú priebežne realizované. Jednotlivé moduly je možno absolvovať jednotlivo podľa výberu ZP.  Vzdelávacie akcie sú zaradené do aktivít sústavného vzdelávania SKZZ.

Obsah: Nosnou témou III. modulu je problematika detského pacienta v ZZS. Túto súčasť sústavného vzdelávania môžete absolvovať v nadväznosti na I. a II. modul, ale aj samostatne. K dieťaťu pristupujeme v prednemocničnej starostlivosti s veľkým rešpektom a strachom. Teoretická časť vzdelávania je preto formou prednášky zameraná na osvieženie si anatómie, fyziológie a farmakológie detského veku. Ďalej sa venuje jednotlivým postupom pri rôznych situáciách ako aj zvládnutiu pôrodu. Praktická príprava prebieha, ako ste už zvyknutí, formou workshopov v malých skupinách účastníkov s nácvikom jednotlivých zručností – KPR dieťaťa – základná aj rozšírená, zaistenie dýchacích ciest u dieťaťa aj s možnosťou zvládnutie difficult airway menežmentu, vedenie pôrodu a prvotné ošetrenie novorodenca, KPR novorodenca a modelové situácie neodkladných stavov dieťaťa v prednemocničnej starostlivosti, ktoré budete riešiť v simulovaných podmienkach pod vedením skúsených lektorov.


Účastnícky poplatok: 71 €
Miesto konania: Edukačné centrum RZP, Legionárska 7158/5, Trenčín
Pasívna účasť: 6 kreditov (kreditované len komorou zdravotníckych záchranárov - SKZZ)

Účastníkom odporúčame športové oblečenie, občerstvenie zabezpečí organizátor.

Registrácia:

Fakturácia na firmu
Ak zadáte IČO, automaticky sa vyplní: názov firmy, sídlo, DIČ.
Spoločnosť RZP, a.s. spracuje osobné údaje v súlade so Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a to výhradne pre účely zabezpečenia kurzov a vzdelávacích aktivít, najmä pre potreby zákonom stanovenej evidencie a pre potreby vystavenia potvrdenia o absolvovaní kurzu a potvrdenia o získaní kreditov v rámci systému vzdelávania zdravotníckych pracovníkov. Vaše údaje nebudú použité na žiadny iný účel a nebudú sprístupnené žiadnym iným osobám. Pokiaľ sa na kurze nezúčastníte, Vaše osobné údaje nebudú evidované. Ochrana súkromia a zásady ochrany osobných údajov