Registrácia / Vzdelávanie v urgentnej medicíne / Udalosť s hromadným postihnutím osôb (UHPO), V. modul

Udalosť s hromadným postihnutím osôb (UHPO), V. modul

Streda 11.9.2024 08:30 – 15:30,
Trenčín

Obsah:
Riešenie udalosti s hromadným postihnutím osôb:
- organizácia činnosti na mieste zásahu
- činnosť prvej posádky na mieste zásahu
- veliteľské funkcie zdravotníckeho zásahu
- triediace systémy START, JUMP START, SALT,
- retriáž a výkony v hniezde zranených, komunikácia s KOS a riadenie odsunu

Kurz je zostavený z teórie (120 minút) a praktického tréningu (240 min.) jednotlivých činností a veliteľských funkcií.
Opäť práca v malých skupinách s riešením úloh v simulovaných podmienkach.
Nácvik tímovej práce, veliteľských činností, efektívnej komunikácie.
Feedback k tréningu. Priestor na otázky a odpovede k problematike.
Tešíme sa Vás.

Účastnícky poplatok: 79 €
Miesto konania: Edukačné centrum RZP, Legionárska 7158/5, Trenčín
Pasívna účasť: 6 kreditov  (kreditované len komorou zdravotníckych záchranárov - SKZZ)

Registrácia účastníkov: 8.30h - 9.00h
Čas trvania: 9.00h - 15.30h
Prestávka: 11.00h - 11.30h
Občerstvenie: káva, čaj, minerálka, koláčiky/chlebíčky

Účastníkom odporúčame športové oblečenie.

Registrácia:

Fakturácia na firmu
Ak zadáte IČO, automaticky sa vyplní: názov firmy, sídlo, DIČ.
Spoločnosť RZP, a.s. spracuje osobné údaje v súlade so Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a to výhradne pre účely zabezpečenia kurzov a vzdelávacích aktivít, najmä pre potreby zákonom stanovenej evidencie a pre potreby vystavenia potvrdenia o absolvovaní kurzu a potvrdenia o získaní kreditov v rámci systému vzdelávania zdravotníckych pracovníkov. Vaše údaje nebudú použité na žiadny iný účel a nebudú sprístupnené žiadnym iným osobám. Pokiaľ sa na kurze nezúčastníte, Vaše osobné údaje nebudú evidované. Ochrana súkromia a zásady ochrany osobných údajov