Záchranná zdravotná služba a vzdelávanie v neodkladnej resuscitácii