Obstarávania

Tabuľa EÚ

 

 

Obstarávania zverejnené 2.6.2022 boli ukončené dňa 14.6.2022.

Momentálne nie sú aktívne žiadne obstarávania.

Názov Súbor Dátum zverejnenia Záznam
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK „Nákup sanitných vozidiel“ Vyzva-sanitne-vozidla.pdf 2.6.2022 Zaznam-sanitne_vozidla.pdf
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK „Nákup zdravotníckeho vybavenia – defibrilátor/monitor s režimom AED + automatický KPR resuscitátor“ Vyzva-AED-KPR.pdf 2.6.2022 Zaznam-AED-a-KPR.pdf
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK „Nákup zdravotníckeho vybavenia – automatický dýchací prístroj“ Automaticky_dychaci_pristroj.pdf 2.6.2022 Zaznam-automaticky-dychaci-pristroj.pdf
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK „Nákup zdravotníckeho vybavenia - elektrohydraulické nosidlá“ Elektrohydraulicke_nosidla.pdf 2.6.2022 Zaznam-elektrohydraulicke-nosidla.pdf
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK „Nákup zdravotníckeho vybavenia – dezinfekčný prístroj + germicídny žiarič + generátor ozónu“ Dezinfekcny-pristroj-germicídny-ziaric-generator-ozonu.pdf 2.6.2022 Zaznam-dezinfekcny-pristroj-a-germicidny-ziaric-generator-ozonu.pdf
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK „Nákup zdravotníckeho vybavenia – lineárny dávkovač liekov“ Linearny-davkovac-liekov.pdf 2.6.2022 Zaznam-linearny-davkovac-liekov.pdf
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK „Nákup zdravotníckeho vybavenia – prenosná odsávačka“ Prenosna-odsavacka.pdf 2.6.2022 Zaznam-prenosna-odsavacka.pdf
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK „Nákup osobných ochranných prostriedkov – respirátor + ochranný oblek jednorazový“ Respirator-ochranny-oblek-jednorazovy.pdf 2.6.2022 Zaznam-respirator-a-ochranny-oblek-jednorazovy.pdf