Kontakty pre vzdelávanie

Kontaktné osoby pre vzdelávanie

Koordinátorka vzdelávacích aktivít

Bc. Radka Vacurová

Kurz inštruktora prvej pomoci

Mgr. Beáta Macejková