Kontakty pre vzdelávanie

e-mail: vzdelavanie@rzp.sk

Tel.: +421 915 397 133