Kontakty

Kontaktné osoby jednotlivých sekcií

Riaditeľ

Ing. Michal Bahelka, MSc.

Sekretariát

Mgr. Eva Slivoňová

Odborný zástupca

MUDr. Milan Henčel, PhD.

Hlavná záchranárka

Mgr. Beáta Macejková

Supervízor pre poskytovanie NZS

MUDr. Volodymyr Kizyma

Prevádzková manažérka ZZS

Bc. Erika Janíčková

Vedúci Dopravnej zdravotnej služby

Ondrej Kosa

Vedúca sestra Ambulantnej pohotovostnej služby

Mgr. Gabriela Valentová

Koordinátorka vzdelávacích aktivít

Renáta Zuzulová

Manažérka predaja AED a zdrav. materiálu

Mgr. Miroslava Gurecká

Právnik

JUDr. Michal Bako

Zástupca pre médiá

Mgr. Andrej Luprich

Obchodné údaje spoločností

RZP, a.s.

Obchodné meno: RZP, a.s.

Sídlo spoločnosti: Legionárska 7158/5, 911 01 Trenčín

Spoločnosť je zápísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10335/R

 • IČO: 36 331 023
 • DIČ: 2021765405
 • Právna forma: Akciová spoločnosť
 • Základné imanie: 268 870,7431 €
 • Bankové spojenie:
  SK37 0200 0000 0017 7452 7951, VÚB, a.s.
  SK85 8330 0000 0023 0067 5797, Fio banka, a.s.
 • Štatutárny orgán – predstavenstvo: Ing. Michal Bahelka, MSc. – predseda predstavenstva

RZP Trenčín, s.r.o.

Obchodné meno: RZP Trenčín, s.r.o.

Sídlo spoločnosti: Legionárska 7158/5, 911 01 Trenčín

Spoločnosť je zápísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 15754/R

 • IČO: 36 345 164
 • DIČ: 2022015534
 • IČDPH: SK2022015534
 • Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
 • Základné imanie: 215000 €
 • Bankové spojenie:
  SK18 0200 0000 0030 6941 4758, VÚB, a.s.
  SK65 8330 0000 0029 0085 3569, Fio banka, a.s.
 • Štatutárny orgán: Ing. Michal Bahelka, MSc. - konateľ