Kategórie vzdelávania

Všetky kategórie
NPŽF pre lekárov a iné zdravotnícke povolania
Vzdelávanie v urgentnej medicíne
NPŽF pre stomatologické ambulancie
Kurzy inštruktora prvej pomoci
Kurzy prvej pomoci pre laickú verejnosť

Vzdelávacie akcie

Termín uzatvorený

Vybrané kritické stavy v urgentnej medicíne II. modul

Utorok 11.10.2022 08:00 – 15:30,
Trenčín

RZP, a.s. organizuje sústavné vzdelávanie pre zdravotníckych pracovníkov pracujúcich v ZZS a UM s názvom  "Vybrané kritické stavy v urgentnej medicíne".

Kurz prvej pomoci

Streda 19.10.2022 15:00,
Trenčín

Kurz je vhodný pre širokú laickú verejnosť. Je zameraný na získanie teoretických vedomostí a praktických…

Prvá pomoc deťom

Piatok 21.10.2022 14:00,
Trenčín

Viete, ako správne poskytnúť prvú pomoc svojmu dieťaťu pri úraze alebo náhlom závažnom zhoršení zdravotného stavu? Absolvujte špeciálny kurz zameraný na poskytovanie prvej pomoci deťom všetkých vekových skupín.

Termín uzatvorený

NPŽF v spolupráci so SKZL

Utorok 25.10.2022 12:00,
Trenčín

Akreditovaný študijný program sústavného vzdelávania určený pre zubných lekárov a iné nelekárske povolania…

Termín obsadený

NPŽF – Banská Bystrica

Utorok 25.10.2022 14:00,
Banská Bystrica

Akreditovaný študijný program sústavného vzdelávania organizovaný v spolupráci s LEKÁR, a.s., určený…

NPŽF – Trenčín

Piatok 28.10.2022 12:00,
Trenčín

Akreditovaný študijný program sústavného vzdelávania organizovaný v spolupráci s LEKÁR, a.s., určený…

Termín uzatvorený

NPŽF – Košice

Utorok 8.11.2022 14:00,
Košice

Akreditovaný študijný program sústavného vzdelávania organizovaný v spolupráci s LEKÁR, a.s., určený…

Termín uzatvorený

NPŽF – Poprad

Streda 9.11.2022 12:00,
Poprad

Akreditovaný študijný program sústavného vzdelávania organizovaný v spolupráci s LEKÁR, a.s., určený…

Termín uzatvorený
Nový termín

III. Trenčiansky deň urgentnej medicíny "Aktuality 2022" - prezenčná účasť

Štvrtok 10.11.2022 08:00,
Trenčín

Odborný seminár "Aktuality 2022" je zameraný na psychiatrického pacienta, agresivitu a forenznú…

Nový termín

III. Trenčiansky deň urgentnej medicíny "Aktuality 2022" - online účasť

Štvrtok 10.11.2022 08:00,
Trenčín

Odborný seminár "Aktuality 2022" je zameraný na psychiatrického pacienta, agresivitu a forenznú…

NPŽF v spolupráci so SKZL

Štvrtok 24.11.2022 12:00,
Trenčín

Akreditovaný študijný program sústavného vzdelávania určený pre zubných lekárov a iné nelekárske povolania…

NPŽF – Trenčín

Piatok 25.11.2022 12:00,
Trenčín

Akreditovaný študijný program sústavného vzdelávania organizovaný v spolupráci s LEKÁR, a.s., určený…

Kurz prvej pomoci

Streda 30.11.2022 15:00,
Trenčín

Kurz je vhodný pre širokú laickú verejnosť. Je zameraný na získanie teoretických vedomostí a praktických…

Kurz inštruktora prvej pomoci

Utorok 6.12.2022 – streda 7.12.2022,
Trenčín

Účastnický poplatok: 270 € bez DPH Cena je vrátane obedu a občerstvenia počas dní kurzu. Miesto konania: Edukačné centrum RZP, Legionárska 7158/5 (Masaryčky, blok A, 1.

NPŽF – Trenčín

Utorok 13.12.2022 12:00,
Trenčín

Akreditovaný študijný program sústavného vzdelávania organizovaný v spolupráci s LEKÁR, a.s., určený…

Termín uzatvorený

NPŽF – Bratislava

Štvrtok 15.12.2022 12:00,
Bratislava

Akreditovaný študijný program sústavného vzdelávania organizovaný v spolupráci s LEKÁR, a.s., určený…

Závažný úraz v záchrannej zdravotnej službe, I. modul

Utorok 24.1.2023 08:00 – 15:30,
Trenčín

RZP, a.s. organizuje  sústavné vzdelávanie pre zdravotníckych pracovníkov pracujúcich v ZZS a UP s názvom  "Závažný úraz v ZZS".

Vybrané kritické stavy v urgentnej medicíne, II. modul

Utorok 7.2.2023 08:00 – 15:30,
Trenčín

RZP, a.s. organizuje sústavné vzdelávanie pre zdravotníckych pracovníkov pracujúcich v ZZS a UM s názvom  "Vybrané kritické stavy v urgentnej medicíne".