Kategórie vzdelávania

Všetky kategórie
NPŽF pre lekárov a iné zdravotnícke povolania
Vzdelávanie v urgentnej medicíne
NPŽF pre stomatologické ambulancie
Kurzy inštruktora prvej pomoci
Kurzy prvej pomoci pre laickú verejnosť

Vzdelávacie akcie

NPŽF – Trenčín

Utorok 6.9.2022 12:00,
Trenčín

Akreditovaný študijný program sústavného vzdelávania organizovaný v spolupráci s LEKÁR, a.s., určený pre lekárov, sestry

Termín uzatvorený

NPŽF – Martin

Štvrtok 8.9.2022 14:00,
Martin

Akreditovaný študijný program sústavného vzdelávania organizovaný v spolupráci s LEKÁR, a.s., určený pre lekárov, sestry

Termín obsadený

NPŽF – Banská Bystrica

Utorok 25.10.2022 14:00,
Banská Bystrica

Akreditovaný študijný program sústavného vzdelávania organizovaný v spolupráci s LEKÁR, a.s., určený pre lekárov, sestry

NPŽF – Trenčín

Piatok 28.10.2022 12:00,
Trenčín

Akreditovaný študijný program sústavného vzdelávania organizovaný v spolupráci s LEKÁR, a.s., určený pre lekárov, sestry

Termín uzatvorený

NPŽF – Košice

Utorok 8.11.2022 14:00,
Košice

Akreditovaný študijný program sústavného vzdelávania organizovaný v spolupráci s LEKÁR, a.s., určený pre lekárov, sestry

Termín uzatvorený

NPŽF – Poprad

Streda 9.11.2022 12:00,
Poprad

Akreditovaný študijný program sústavného vzdelávania organizovaný v spolupráci s LEKÁR, a.s., určený pre lekárov, sestry

NPŽF – Trenčín

Piatok 25.11.2022 12:00,
Trenčín

Akreditovaný študijný program sústavného vzdelávania organizovaný v spolupráci s LEKÁR, a.s., určený pre lekárov, sestry

NPŽF – Trenčín

Utorok 13.12.2022 12:00,
Trenčín

Akreditovaný študijný program sústavného vzdelávania organizovaný v spolupráci s LEKÁR, a.s., určený pre lekárov, sestry

NPŽF – Bratislava

Štvrtok 15.12.2022 12:00,
Bratislava

Akreditovaný študijný program sústavného vzdelávania organizovaný v spolupráci s LEKÁR, a.s., určený pre lekárov, sestry