Trenčiansky deň urgentnej medicíny

Trenčiansky deň urgentnej medicíny je odborný seminár zameraný na rôzne aktuálne aspekty urgentnej medicíny, ktorý každý rok organizuje spoločnosť RZP, a.s. v priestoroch svojho moderného Edukačného centra.

Program jednodňového odborného seminára sa skladá z troch blokov: tematických prednášok o trendoch a nových postupoch v odbore urgentná medicína, panelovej diskusie o činnosti ZZS na Slovensku za účasti pozvaných expertov a súboru zaujímavých kazuistík z praxe posádok RLP a RZP. Účasť na seminári je dostupná prezenčnou aj on-line formou.

Témy, bloky, prednášajúci

 • 30.11.2023 - V. Trenčiansky deň urgentnej medicíny „AKTUALITY 2023“

  Témy blokov: Dieťa v kritickom stave, Stojíme na prahu zmien v ZZS, vieme čo nás čaká?, Kazuistiky v urgentnej medicíne.
  Prednášajúci: M. Hanula, P. Šimurka, B. Moťovský, J. Hamšík, B. Macejková, K. Jakubčíková, K. Urbánková, A. Kravariková a. ďalší.

 • 8.6.2023 - IV. Trenčiansky deň urgentnej medicíny „Quo tempore indicat“

  Témy blokov: Komplikácie a úskalia pôrodu v teréne, Operačné riadenie a spolupráca zložiek IZS, očakávania a možnosti, Kazuistiky v urgentnej medicíne.
  Prednášajúci: J. Záhumenský, A. Gányovics, O. Opanasenko, M. Henčel, V. Kizyma, B. Macejková, R. Gavenda, P. Valko a. ďalší.

 • 10.11.2022 - III. Trenčiansky deň urgentnej medicíny „Aktuality 2022“

  Témy blokov: Agresívny pacient, Urgentná medicína v súvislostiach, Kazuistiky v urgentnej medicíne.
  Prednášajúci: A. Letanovská, D. Ralaus, N. Moravanský, D. Osinová, M. Henčel, J. Hamšík a. ďalší.

 • 20.5.2022 - II. Trenčiansky deň urgentnej medicíny „Festival kazuistík“

  Témy blokov: Cordarone do rúk záchranára, Invazívne výkony v PNS, Kazuistiky v urgentnej medicíne.
  Prednášajúci: A. Gányovics, T. Bulíková, M. Mišák, O. Opanasenko, V. Kizyma, M. Henčel a. ďalší.

 • 25.11.2021 - Trenčiansky deň urgentnej medicíny „AKTUALITY 2021“

  Témy blokov: Novinky v urgentnej medicíne, Urgentná medicína v súvislostiach, Kazuistiky v urgentnej medicíne.
  Prednášajúci: A. Letanovská, J. Kubalová, J. Gurňáková, M. Henčel a. ďalší.