O spoločnosti RZP

RZP, a.s. poskytuje zdravotnú starostlivosť v oblastiach:

Ďalšou činnosťou RZP, a.s. je vzdelávanie laickej verejnosti a zdravotníckych pracovníkov v rôznych programoch sústavného vzdelávania:

RZP, a.s. v roku 2007 získala spoločnosť ocenenie „Zlatý záchranársky kríž“ v kategórii záchranársky čin profesionálneho kolektívu za zásah vo VOP Nováky. Za obetavú pomoc a záchranné práce pri tragédii vo VOP Nováky získala aj ocenenie od primátora mesta Nováky. V roku 2009 získala spoločnosť ocenenie „Zlatá záchranárska hviezda“ v kategórii záchranársky čin roka profesionálov jednotlivcov. Záchranári spoločnosti sa pravidelne zúčastňujú medzinárodných súťaží a cvičení záchranných zdravotných služieb, pričom posádky získali niekoľko ocenení. Ocenenia v roku 2022 a 2021:

Staršie ocenenia:

Spoločnosť zabezpečuje tiež záchranné asistenčné služby pri hromadných verejných, kultúrnych, spoločenských a športových podujatiach. Záchrannú asistenčnú službu zabezpečujeme aj na okruhu Slovakia Ring.