Edukačné centrum

Edukačné centrum vybudovala spoločnosť RZP, a.s., ktorá prevádzkuje záchrannú zdravotnú službu v Trenčianskom a Žilinskom kraji. Vzdelávaniu zdravotníkov sa venuje už od roku 2005. V rámci Slovenska a Čiech ide o najväčšie a najkomplexnejšie vybavené školiace centrum pre zdravotníckych pracovníkov zo záchranných služieb, nemocníc aj ambulancií.

"Záchranári v teréne pracujú s pacientmi všetkých vekových kategórií, od novorodencov po seniorov. Musia byť pripravení na riešenie kritických a neodkladných stavov z každého medicínskeho odboru. Ak chceme byť kvalitnou záchrankou, musíme záchranárom zabezpečiť kvalitné sústavné vzdelávanie,“ hovorí riaditeľ RZP, a.s. Michal Bahelka.
Simulačná časť centra pozostáva z tématických sektorov. „Keď školíme praktických lekárov z ambulancií, vieme im na nácvik KPR simulovať pacienta v priestore ambulancie, pracovať s pomôckami, ktoré majú v ambulancii v štandardnom materiálno-technickom vybavení. Ďalší priestor simuluje urgentný príjem, ďalšie dve miestnosti predstavujú byt - obývačku a spálňu, kde vieme robiť vynikajúce kurzy pre rodičov, imitovať prípady rôznych úrazov a neúrazových náhlych stavov detí, alebo starých ľudí. Ďalší sektor predstavuje exteriér - park a ďalší ambulantný priestor sanitného vozidla zzs. Využívame ich najmä pri tréningu záchranárov. Cvičíme v ňom rôzne postupy zásahu a súčinnosť tímu“ hovorí lektorka Beáta Macejková.

Virtuálna prehliadka Edukačného centra RZP v Trenčíne

Kliknutím na fotku otvoríte virtuálnu prehliadku.

Virutálna prehliadka Edukačného centra RZP v Trenčíne


Sústavné vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov

Kompetencia v resuscitácii a riešení neodkladných stavov je očakávaná od každého zdravotníckeho pracovníka (ZP). V Edukačnom centre RZP, a.s. môžu ZP absolvovať akreditovaný študijný program sústavného vzdelávania "Neodkladná podpora životných funkcií"vo výborných simulovanách priestoroch.

Sústavné vzdelávanie pracovníkov záchrannej zdravotnej služby

„Záchranná služba má multiodborový charakter. Vyžaduje od záchranárov široký rozsah vedomostí a  zručností. Pravideľný tréning je potrebný pre udržanie záchranárskych kompetencií, zručnosti v záchranárskych výkonoch, aj schopnosti reagovať rýchle a správne.,“ vysvetľuje hlavná záchranárka RZP a.s. a lektorka Beáta Macejková.

Vo vybavení Edukačného centra je množstvo simulačných figurín, špeciálnych trenažérov, prístrojov a pomôcok. Využívame ich na komplexnú praktickú prípravu, trénovať môžeme aj invazívne výkony, ktoré sú v praxi sporadické.  Snažíme sa predstaviť záchranárom aj technické novinky, ktoré nie sú v štandardnom vybavení ZZS.

Vzdelávacie akcie pozostávajú spravidla z teoretickej a praktickej prípravy. „V teoretickej časti si preberáme nové a dôležité informácie k témam, aktuálne odborné usmernenia a odporúčané postupy, ktoré sú pre pacienta najúčinnejšie a najbezpečnejšie. Riešime kazuistiky, vedieme diskusie. V praktickej časti trénujeme záchranárske výkony neodkladnej zdravotnej starostlivosti , nacvičujeme tímovú spoluprácu zasahujúcej posádky, efektívnu komunikáciu pri zásahu medzi záchranármi, zložkami integrovaného záchranného systému, aj pacientom a svedkami udalosti“ vysvetľuje hlavná záchranárka.

Kurzy aj pre verejnosť

Záchranári z RZP, a.s. sa venujú aj vzdelávaniu laickej verejnosti. Kurzy sú pripravené pre rôzne cieľové skupiny. Dnes je vysoko aktuálnou a potrebnou témou základná resuscitácia s použitím AED (automatického externého defibrilátora). Vnímame vysoký záujem zo strany zamestnávateľov, aj všeobecne laickej verejnosti. Vyslovene nás teší záujem o prvú pomoc od učiteľov a rodičov. U nich je viditeľný silný záujem ovládať nielen teóriu, ale najmä osvojiť si praktické zručnosti pre poskytnutie správnej prvej pomoci. Vzdelávanie laickej verejnosti má obrovský význam. "Svedkovia situácie, kde je ohrozený život alebo zdravie človeka sú tí prví, ktorí spúšťajú záchrannú reťaz. Záchranná služba prichádza až po niekoľkých minútach. Ten časový úsek môže byť pre prežitie človeka rozhodujúci,“ dodala Beáta Macejková.