Edukačné centrum

Výučbové a tréningové priestory pre vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov v simulovaných podmienkach

Vzdelávacie akcie

Prehľad kurzov a vzdelávacích akcií, ktoré posytujeme

Registrácia

Vyberte si vzdelávaciu aktivitu zo zoznamu a zaregistrujte sa.

Aktuálne dostupné vzdelávacie akcie

Prvá pomoc deťom

Prvá pomoc deťom

Štvrtok 29.2.2024 15:00, Trenčín
Kurzy prvej pomoci pre laickú verejnosť

Kurz prvej pomoci

Kurz prvej pomoci

Piatok 22.3.2024 15:00, Trenčín
Kurzy prvej pomoci pre laickú verejnosť

EKG v rukách záchranára - hodnotenie a popis EKG v ambulancii ZZS

EKG v rukách záchranára - hodnotenie a popis EKG v ambulancii ZZS

Utorok 9.4.2024 08:30 – 15:30, Trenčín
Vzdelávanie v urgentnej medicíne

NPŽF – Banská Bystrica

NPŽF – Banská Bystrica

Štvrtok 11.4.2024 14:00, Banská Bystrica
NPŽF pre lekárov a iné zdravotnícke povolania

Prvá pomoc deťom

Prvá pomoc deťom

Štvrtok 23.5.2024 15:00, Trenčín
Kurzy prvej pomoci pre laickú verejnosť

Kurz inštruktora prvej pomoci

Kurz inštruktora prvej pomoci

Pondelok 27.5.2024 08:00 – utorok 28.5.2024 17:00, Trenčín
Kurzy inštruktora prvej pomoci

NPŽF v spolupráci so SKZL Trenčín

NPŽF v spolupráci so SKZL Trenčín

Utorok 4.6.2024 12:00, Trenčín
NPŽF pre stomatologické ambulancie

NPŽF – Trenčín

NPŽF – Trenčín

Štvrtok 13.6.2024 12:00, Trenčín
NPŽF pre lekárov a iné zdravotnícke povolania

EKG v rukách záchranára - hodnotenie a popis EKG v ambulancii ZZS

EKG v rukách záchranára - hodnotenie a popis EKG v ambulancii ZZS

Utorok 18.6.2024 08:30 – 15:30, Trenčín
Vzdelávanie v urgentnej medicíne

NPŽF – Bratislava

NPŽF – Bratislava

Štvrtok 20.6.2024 12:00, Bratislava
NPŽF pre lekárov a iné zdravotnícke povolania

NPŽF – Poprad

NPŽF – Poprad

Štvrtok 19.9.2024 14:00, Poprad
NPŽF pre lekárov a iné zdravotnícke povolania

NPŽF v spolupráci s RKZL Banská Bystrica

NPŽF v spolupráci s RKZL Banská Bystrica

Utorok 24.9.2024 14:00, Banská Bystrica
NPŽF pre stomatologické ambulancie

NPŽF v spolupráci s RKZL Bratislava

NPŽF v spolupráci s RKZL Bratislava

Streda 2.10.2024 12:00, Bratislava
NPŽF pre stomatologické ambulancie

NPŽF – Bratislava

NPŽF – Bratislava

Štvrtok 3.10.2024 12:00, Bratislava
NPŽF pre lekárov a iné zdravotnícke povolania

NPŽF – Košice

NPŽF – Košice

Štvrtok 10.10.2024 14:00, Košice
NPŽF pre lekárov a iné zdravotnícke povolania

NPŽF – Prešov

NPŽF – Prešov

Streda 30.10.2024 12:00, Prešov
NPŽF pre lekárov a iné zdravotnícke povolania

O edukačnom centre

Výučbové a tréningové priestory pre vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov v simulovaných podmienkach.

Zistiť viac

Trenčiansky deň urgentnej medicíny

Trenčiansky deň urgentnej medicíny je odborný seminár zameraný na rôzne aktuálne aspekty urgentnej medicíny.

Zistiť viac