Kategórie vzdelávania

Všetky kategórie
NPŽF pre lekárov a iné zdravotnícke povolania
Vzdelávanie v urgentnej medicíne
NPŽF pre stomatologické ambulancie
Kurzy inštruktora prvej pomoci
Kurzy prvej pomoci pre laickú verejnosť

Vzdelávacie akcie

Termín uzatvorený

NPŽF v spolupráci so SKZL

Utorok 25.10.2022 12:00,
Trenčín

Akreditovaný študijný program sústavného vzdelávania určený pre zubných lekárov a iné nelekárske povolania…

NPŽF v spolupráci so SKZL

Štvrtok 24.11.2022 12:00,
Trenčín

Akreditovaný študijný program sústavného vzdelávania určený pre zubných lekárov a iné nelekárske povolania…