Kategórie vzdelávania

Všetky kategórie
NPŽF pre lekárov a iné zdravotnícke povolania
Vzdelávanie v urgentnej medicíne
NPŽF pre stomatologické ambulancie
Kurzy inštruktora prvej pomoci
Kurzy prvej pomoci pre laickú verejnosť

Vzdelávacie akcie

Termín uzatvorený

NPŽF v spolupráci so SKZL Trenčín

Streda 29.3.2023 12:00,
Trenčín

Akreditovaný študijný program sústavného vzdelávania určený pre zubných lekárov a iné nelekárske povolania…

NPŽF v spolupráci s RKZL Bratislava

Streda 19.4.2023 12:00,
Bratislava

Akreditovaný študijný program sústavného vzdelávania určený pre zubných lekárov a iné nelekárske povolania…

NPŽF v spolupráci s RKZL Trnava

Štvrtok 18.5.2023 14:00,
Trenčín

Akreditovaný študijný program sústavného vzdelávania určený pre zubných lekárov a iné nelekárske povolania…

Nový termín

NPŽF v spolupráci so SKZL Trenčín

Streda 31.5.2023 12:00,
Trenčín

Akreditovaný študijný program sústavného vzdelávania určený pre zubných lekárov a iné nelekárske povolania…

NPŽF v spolupráci s RKZL Bratislava

Streda 13.9.2023 12:00,
Bratislava

Akreditovaný študijný program sústavného vzdelávania určený pre zubných lekárov a iné nelekárske povolania…