Kategórie vzdelávania

Všetky kategórie
NPŽF pre lekárov a iné zdravotnícke povolania
Vzdelávanie v urgentnej medicíne
NPŽF pre stomatologické ambulancie
Kurzy inštruktora prvej pomoci
Kurzy prvej pomoci pre laickú verejnosť

Vzdelávacie akcie

Termín obsadený

NPŽF - Trenčín

Utorok 4.6.2024 12:00,
Trenčín

Akreditovaný študijný program sústavného vzdelávania určený pre zubných lekárov a iné nelekárske povolania…

Nový termín

NPŽF - Trenčín

Utorok 25.6.2024 12:00,
Trenčín

Akreditovaný študijný program sústavného vzdelávania určený pre zubných lekárov a iné nelekárske povolania…

NPŽF - Banská Bystrica

Utorok 24.9.2024 14:00,
Banská Bystrica

Akreditovaný študijný program sústavného vzdelávania určený pre zubných lekárov a iné nelekárske povolania…

NPŽF - Bratislava

Streda 2.10.2024 12:00,
Bratislava

Akreditovaný študijný program sústavného vzdelávania určený pre zubných lekárov a iné nelekárske povolania…