Kategórie vzdelávania

Všetky kategórie
NPŽF pre lekárov a iné zdravotnícke povolania
Vzdelávanie v urgentnej medicíne
NPŽF pre stomatologické ambulancie
Kurzy inštruktora prvej pomoci
Kurzy prvej pomoci pre laickú verejnosť

Vzdelávacie akcie

EKG v rukách záchranára - hodnotenie a popis EKG v ambulancii ZZS

Utorok 10.9.2024 08:30 – 15:30,
Trenčín

Obsah: Základné princípy hodnotenia a popisu EKG, EKG krivka v kontexte klinických príznakov. 120…

Udalosť s hromadným postihnutím osôb (UHPO), V. modul

Streda 11.9.2024 08:30 – 15:30,
Trenčín

Obsah: Riešenie udalosti s hromadným postihnutím osôb: - organizácia činnosti na mieste zásahu - činnosť…

Udalosť s hromadným postihnutím osôb (UHPO), V. modul

Streda 9.10.2024 08:30 – 15:30,
Trenčín

Obsah: Riešenie udalosti s hromadným postihnutím osôb: - organizácia činnosti na mieste zásahu - činnosť…

KPR a reverzibilné príčiny NZO, IV. modul

Utorok 19.11.2024 08:30 – 15:30,
Trenčín

  Obsah:  KPR v ZZS, kardiálne a hypoxické príčiny NZO, riešenie reverzibilných…

VI. Trenčiansky deň urgentnej medicíny - Aktuality 2024

Štvrtok 28.11.2024 08:00,
Trenčín

PRIPRAVUJEME

Detský pacient v ZZS, III. modul

Utorok 10.12.2024 08:00 – 15:30,
Trenčín

RZP, a.s. organizuje  sústavné vzdelávanie pre zdravotníckych pracovníkov pracujúcich v ZZS a UP s názvom  "Detský pacient v ZZS".