Kategórie vzdelávania

Všetky kategórie
NPŽF pre lekárov a iné zdravotnícke povolania
Vzdelávanie v urgentnej medicíne
NPŽF pre stomatologické ambulancie
Kurzy inštruktora prvej pomoci
Kurzy prvej pomoci pre laickú verejnosť

Vzdelávacie akcie

IV. Trenčiansky deň urgentnej medicíny „Quo tempore indicat“ - online účasť

Štvrtok 8.6.2023 08:00,
Trenčín

Odborný seminár sa bude venovať extramurálnym pôrodom, operačnému riadeniu, súčinnosti zložiek IZS v ZZS a kazuistikám zo zásahov ZZS.

Posledné voľné miesta

IV. Trenčiansky deň urgentnej medicíny „Quo tempore indicat“ - prezenčná účasť lekári

Štvrtok 8.6.2023 08:00,
Trenčín

Odborný seminár sa bude venovať extramurálnym pôrodom, operačnému riadeniu, súčinnosti zložiek IZS v ZZS a kazuistikám zo zásahov ZZS.

IV. Trenčiansky deň urgentnej medicíny „Quo tempore indicat“ - prezenčná účasť záchranári a iné zdravotnícke povolania

Štvrtok 8.6.2023 08:00,
Trenčín

Odborný seminár sa bude venovať extramurálnym pôrodom, operačnému riadeniu, súčinnosti zložiek IZS v ZZS a kazuistikám zo zásahov ZZS.

Termín uzatvorený

Vybrané kritické stavy v urgentnej medicíne, II. modul

Utorok 13.6.2023 08:00 – 15:30,
Trenčín

RZP, a.s. organizuje sústavné vzdelávanie pre zdravotníckych pracovníkov pracujúcich v ZZS a UM s názvom  "Vybrané kritické stavy v urgentnej medicíne".

Detský pacient v ZZS, III. modul

Pondelok 19.6.2023 08:00 – 15:30,
Trenčín

RZP, a.s. organizuje  sústavné vzdelávanie pre zdravotníckych pracovníkov pracujúcich v ZZS a UP s názvom  "Detský pacient v ZZS".

Termín neverejný
Cenové zvýhodnenie

EKG v rukách záchranára - hodnotenie a popis EKG v ambulancii ZZS (interné vzdelávanie)

Utorok 20.6.2023 09:00 – 14:00,
Trenčín

Vzdelávacia akcia sústavného vzdelávania (vyhláška MZ SR č. 74/2019 Z. z.), je určená pre zamestnancov RZP, a.s.