Kategórie vzdelávania

Všetky kategórie
NPŽF pre lekárov a iné zdravotnícke povolania
Vzdelávanie v urgentnej medicíne
NPŽF pre stomatologické ambulancie
Kurzy inštruktora prvej pomoci
Kurzy prvej pomoci pre laickú verejnosť

Vzdelávacie akcie

Termín neverejný
Termín obsadený
Cenové zvýhodnenie

UHPO (interné vzdelávanie, V. modul)

Utorok 26.3.2024 09:00 – 14:00,
Trenčín

Účastnický poplatok: pre zamestnancov RZP, a.s. zdarma Miesto konania: Edukačné centrum RZP, Legionárska…

Termín neverejný
Termín obsadený
Cenové zvýhodnenie

UHPO (interné vzdelávanie, V. modul)

Štvrtok 28.3.2024 09:00 – 14:00,
Trenčín

Účastnický poplatok: pre zamestnancov RZP, a.s. zdarma. Miesto konania: Edukačné centrum RZP, Legionárska…

Termín uzatvorený

EKG v rukách záchranára - hodnotenie a popis EKG v ambulancii ZZS

Utorok 9.4.2024 08:30 – 15:30,
Trenčín

Obsah: Základné princípy hodnotenia a popisu EKG, EKG krivka v kontexte klinických príznakov. 120…

Termín obsadený

KPR a reverzibilné príčiny NZO, IV. modul

Utorok 16.4.2024 08:30 – 15:30,
Trenčín

Obsah:  KPR v ZZS, kardiálne a hypoxické príčiny NZO, riešenie reverzibilných príčin NZO…

Termín neverejný
Termín obsadený
Cenové zvýhodnenie

UHPO (interné vzdelávanie, V. modul)

Utorok 23.4.2024 09:00 – 14:00,
Trenčín

Účastnický poplatok: pre zamestnancov RZP, a.s. zdarma Miesto konania: Edukačné centrum RZP, Legionárska…

Termín neverejný
Cenové zvýhodnenie

Komunikačné zručnosti v praxi ZZS (interné vzdelávanie)

Streda 24.4.2024 08:00 – 17:00,
Trenčín

Praktický kurz "Komunikačné zručnosti v praxi ZZS" Účastnický poplatok: pre zamestnancov RZP, a.s.

Termín neverejný
Cenové zvýhodnenie

Komunikačné zručnosti v praxi ZZS (interné vzdelávanie)

Štvrtok 25.4.2024 08:00 – 17:00,
Trenčín

Praktický kurz "Komunikačné zručnosti v praxi ZZS" Účastnický poplatok: pre zamestnancov RZP, a.s.

Termín neverejný
Cenové zvýhodnenie

UHPO (interné vzdelávanie, V. modul)

Utorok 30.4.2024 09:00 – 14:00,
Trenčín

Účastnický poplatok: pre zamestnancov RZP, a.s. zdarma Miesto konania: Edukačné centrum RZP, Legionárska…

Termín obsadený

EKG v rukách záchranára - hodnotenie a popis EKG v ambulancii ZZS

Utorok 7.5.2024 08:30 – 15:30,
Trenčín

Obsah: Základné princípy hodnotenia a popisu EKG, EKG krivka v kontexte klinických príznakov. 120…

Termín neverejný
Cenové zvýhodnenie

Komunikačné zručnosti v praxi ZZS (interné vzdelávanie)

Štvrtok 30.5.2024 08:00 – 17:00,
Trenčín

Praktický kurz "Komunikačné zručnosti v praxi ZZS" Účastnický poplatok: pre zamestnancov RZP, a.s.

Termín neverejný
Cenové zvýhodnenie

Komunikačné zručnosti v praxi ZZS (interné vzdelávanie)

Piatok 31.5.2024 08:00 – 17:00,
Trenčín

Praktický kurz "Komunikačné zručnosti v praxi ZZS" Účastnický poplatok: pre zamestnancov RZP, a.s.

EKG v rukách záchranára - hodnotenie a popis EKG v ambulancii ZZS

Utorok 18.6.2024 08:30 – 15:30,
Trenčín

Obsah: Základné princípy hodnotenia a popisu EKG, EKG krivka v kontexte klinických príznakov. 120…

VI. Trenčiansky deň urgentnej medicíny - Aktuality 2024

Štvrtok 28.11.2024 08:00,
Trenčín

PRIPRAVUJEME