Kategórie vzdelávania

Všetky kategórie
NPŽF pre lekárov a iné zdravotnícke povolania
Vzdelávanie v urgentnej medicíne
NPŽF pre stomatologické ambulancie
Kurzy inštruktora prvej pomoci
Kurzy prvej pomoci pre laickú verejnosť

Vzdelávacie akcie

Termín uzatvorený

Kurz inštruktora prvej pomoci

Streda 7.9.2022 – Štvrtok 8.9.2022,
Trenčín

Účastnický poplatok: 270 € bez DPH Cena je vrátane obedu a občerstvenia počas dní kurzu. Miesto konania: Edukačné