2

S podporu Európskeho sociálneho fondu - Operačný program vzdelávanie - sme pripravili vzdelávací program „Záchrana života profesionálne a bezpečne“.

Program je pripravený špeciálne pre sestry, pôrodné asistentky a fyzioterapeutov, ktorí pracujú v ústavných zariadeniach zdravotnej starostlivosti.

Vzdelávací program je zaradený do sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov. Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

3

Pri kurzoch prvej pomoci pre firmy sa zameriavame na to, aby informácie Vašim zamestnancom pomohli v kritických situáciach v praxi.

Kurzy v rámci BOZP pripravujeme na vysokej odbornej úrovni. Zohľadňujeme špecifické potreby a riziká konkrétneho pracoviska.

Poskytujeme komplexné služby, vybavíme pracoviská prostriedkami na poskytnutie prvej pomoci a budeme pravidelne školiť dostatočný počet zamestnancov na poskytovanie prvej pomoci.

4

Kurzy prvej pomoci zabezpečujeme na vysokej odbornej úrovni aj vďaka inštruktorom s dlhoročnou praxou v záchrannej zdravotnej službe.

Praktické skúsenosti pri záchrane životov a zásahy pri autonehodách dávajú kurzom vyššiu hodnotu, pretože teoretické vedomosti sú overené v krízových situáciách.

Technické a materiálne zabezpečenie kurzov na profesionálnej úrovni nám umožňuje byť špičkou v poskytovaní kurzov prvej pomoci.

5

Robíme všetko pre to, aby Vám kurz naozaj dal potrebné vedomosti a praktické zručnosti pri záchrane ľudského života.

Svoju prácu vykonávame s vedomím, že to, čo Vás naučíme, môže rozhodnúť o ľudskom živote. Toto je poslaním našich kurzov.

Nadštandardný prístup našich inštruktorov k účastníkom kurzov vyplýva z ich zanietenosti pre prácu a profesionalitu.

1

„Neodkladná podpora životných funkcii“ je akreditovaný štúdijný program sústavného vzdelávania pripravený pre zdravotníckych pracovníkov.

Tréning v simulovaných podmienkach je jedinou cestou na udržanie zručnosti v resuscitácii. Zlyhanie vitálnych funkcií vyžaduje okamžitú reakciu zdravotníka.

Zručnosť v resuscitácii je vtedy prioritná. Zachraňujeme najväčšiu hodnotu – ľudský život.

Kontaktné informácie pre kurzy prvej pomoci

Kontaktné informácie na pracovníkov, zabezpečujúcich organizáciu kurzov prvej pomoci podľa regiónu.

 

Kurzy prvej pomoci podľa zamerania a regiónu

mapka Bratislavský kraj Trnavský kraj Trenčiansky kraj Nitriansky kraj Žilinský kraj Banskobystrický kraj Prešovský kraj Košický kraj


Kurzy prvej pomoci pre vodičov a autoškoly
Bratislavský kraj Bc. Radka Vacurová +421 915 397 133 vacurova@rzp.sk
Trnavnský kraj Bc. Radka Vacurová +421 915 397 133 vacurova@rzp.sk
Trenčiansky kraj Bc. Radka Vacurová +421 915 397 133 vacurova@rzp.sk
Nitriansky kraj Bc. Radka Vacurová +421 915 397 133 vacurova@rzp.sk
Žilinský kraj Bc. Radka Vacurová +421 915 397 133 vacurova@rzp.sk
Banskobystrický kraj Bc. Radka Vacurová +421 915 397 133 vacurova@rzp.sk
Prešovský kraj Bc. Dušan Kraus +421 915 852 134 kraus@rzp.sk
Košický kraj Bc. Dušan Kraus +421 915 852 134 kraus@rzp.sk
Kurzy prvej pomoci pre inštruktorov prvej pomoci, pre zdravotníckych pracovníkov a iné typy kurzov
Celá SR Mgr. Beáta Macejková +421 918 688 701 macejkova@rzp.sk
Kurzy prvej pomoci pre firmy v rámci BOZP
Celá SR Bc. Radka Vacurová +421 915 397 133 vacurova@rzp.sk