Automatizovaný externý defibrilátor (AED)

AED je jednoduchý a bezpečný prístroj. Po zapnutí prístroja a nalepení elektród na odhalený hrudník pacienta vyhodnotí AED činnosť srdca. Ak identifikuje chvenie srdca (fibriláciu komôr), alebo veľmi rýchle ale neefektívne sťahy ľavej komory (komorovú tachykardiu), rozhodne o potrebe podania defibrilačného výboja a vyzve záchrancu na jeho aplikáciu. Obe poruchy srdcového rytmu vyžadujú defibriláciu, pretože srdce pracuje neekonomicky, nedokáže zabezpečiť prečerpávanie krvi, zlyháva krvný obeh. Po krátkom časovom úseku sa srdce zastaví úplne, čo už je situácia výrazne nepriaznivejšia na úspešné oživenie človeka. Včasné použitie AED, optimálne do 5 minút od zlyhania srdca a krvného obehu, výrazne zlepšuje šancu na úspešné obnovenie činnosti srdca a záchranu ľudského života.

 

AED logo

Srdcové zlyhanie

Srdcové zlyhanie je najčastejšou príčinou náhlej smrti v dospelej populácii. Najčastejšie vzniká pri akútnom infarkte srdcového svalu. Obrovským problémom je, ak k zlyhaniu srdca a smrti dochádza predčasne a neočakávane, u ľudí v produktívnom veku. Prejaví sa náhlym kolapsom, bezvedomím bez akejkoľvek reakcie na podnet, človek nedýcha, alebo dýcha len abnormálne (sporadicky, lapavo).

Kto je zlyhaním srdca ohrozený?

 • Ľudia, ktorí sa už liečia na ischemickú chorobu srdca alebo niektoré iné srdcové ochorenia.
 • Športovci, u ktorých môže prísť k zlyhaniu srdca pri fyzickej aktivite, často ako dôsledok doteraz neidentifikovaných, dovtedy „nemých“ srdcových ochorení (napr. kardiomyopatií) alebo porúch srdcového rytmu.
 • Zlyhanie srdca môže byť navodené aj úderom do hrudníka napr. pri kontaktných športoch
 • K zlyhaniu srdca dochádza pri topení v sladkej vode, alebo aj z fyzickej námahy počas plávania u rizikových jedincov.
 • Rizikovým faktorom, ktoré môže spôsobiť zlyhanie srdca je aj stres - vedie k spazmom (kŕčovitému sťahom) koronárnych tepien, ktoré následne nedokážu dostatočne zásobiť srdcový sval okysličenou krvou a môže prísť k poruche činnosti srdca.

AED v akcii

Miesta vhodné na umiestnenie AED

 • Firmy, výrobné a pracovné priestory,
 • štadióny, športové haly,
 • plavárne, kúpele, wellness,
 • ambulancie, polikliniky, budovy zdravotníckych zariadení,
 • obchodné centrá,
 • štátne inštitúcie - úrady, súdy, budovy polície,
 • divadlá, kiná, spoločenské sály,
 • hotely,
 • letiská, autobusové, železničné stanice,
 • mestská polícia - ideálne do služobných áut,
 • závodné hasičské zbory a útvary, dobrovoľné hasičské zbory.

Preškolenie používateľov AED

K schopnosti vykonávať kvalitné oživovanie a použiť AED bez zbytočného stresu je vhodné absolvovať preškolenie. V modelovej situácii, na figuríne a s tréningovým AED si nacvičíte, ako by ste postupovali v reálnej situácii. O preškolené používateľov AED Vám vystavíme certifikát. Preškolenie je vhodné periodicky opakovať najneskôr s odstupom 2 rokov.

AED ZOLL Plus

Uvedený typ AED je praxou overený spoľahlivý prístroj s jednoduchou obsluhou a nízkymi ďalšími prevádzkovými nákladmi. Ako jediný na trhu má defibrilačné elektódy s 5 ročnou expiráciou a senzorom, ktorý sníma kvalitu masáže srdca pri oživovaní a v prípade nedostatočnej hĺbky stláčania hrudníka upozorní záchrancu, že treba hrudník „stláčať hlbšie“. Ak je stláčanie hrudníka optimálne, AED záchrancovi oznámi, že robí „dobrú masáž“. Používatelia AED hodnotia túto funkciu spätnej väzby pre záchrancu ako veľmi užitočnú. Prístroj tak okrem defibrilačných výbojov dohliada aj na kvalitu kompresií hrudníka, čo je zásadný výkon na zabezpečenie „náhradného“ krvného obehu počas oživovania.

 

ZOLL AED


 

Aktuálne AKCIA

Zabezpečíme

 • Dodanie AED.
 • Preškolenie v základnej neodkladnej resuscitácií s použitím AED a vystavením certifikátu pre používateľov.
 • Kontrolu prístroja po 5 rokoch v Stand-by režime s výmenou spotrebných komponentov, dodanie elektród, batérií.
 • Kontrolu prístroja po použití pri resuscitácii.
 • Preškolenie kurzom prvej pomoci akreditovaným Ministerstvom zdravotníctva SR.
 • Poradenskú činnosť v prvej pomoci a vybavení pracoviska pomôckami na poskytovanie prvej pomoci.

 

Kontaktujte nás a povieme Vám viac o AED aj možnostiach vyškolenia používateľov AED.

  Kontakt:
Mgr. Gabriela Valentová
+421 918 345 112
e-mail: obchod@rzp.sk