Pulzoxymeter CMS 50DL

Resuscitačné sety a pomôcky

Integrovaný snímač SpO2. Presné meranie SpO2 a frekvencie pulzu a zobrazenie nameraných hodnôt na displeji. Zobrazenie priebehu pulznej vlny s možnosťou zobrazenia výsledkov vo forme stĺpcových diagramov.

V prípade záujmu nás kontaktujte:


Manažérka predaja AED a zdrav. materiálu

Mgr. Miroslava Gurecká