Automatický defibrilátor ZOLL AED Plus

Automatické defibrilátory (AED)

Uvedený typ AED je praxou overený spoľahlivý prístroj s jednoduchou obsluhou a nízkymi ďalšími prevádzkovými nákladmi.

Ako jediný na trhu má defibrilačné elektódy s 5 ročnou expiráciou a senzorom, ktorý sníma kvalitu masáže srdca pri oživovaní a v prípade nedostatočnej hĺbky stláčania hrudníka upozorní záchrancu, že treba hrudník „stláčať hlbšie“. Ak je stláčanie hrudníka optimálne, AED záchrancovi oznámi, že robí „dobrú masáž“. Používatelia AED hodnotia túto funkciu spätnej väzby pre záchrancu ako veľmi užitočnú. Prístroj tak okrem defibrilačných výbojov dohliada aj na kvalitu kompresií hrudníka, čo je zásadný výkon na zabezpečenie „náhradného“ krvného obehu počas oživovania.

AED je jednoduchý a bezpečný prístroj. Po zapnutí prístroja a nalepení elektród na odhalený hrudník pacienta vyhodnotí AED činnosť srdca. Ak identifikuje chvenie srdca (fibriláciu komôr), alebo veľmi rýchle ale neefektívne sťahy ľavej komory (komorovú tachykardiu), rozhodne o potrebe podania defibrilačného výboja a vyzve záchrancu na jeho aplikáciu. Obe poruchy srdcového rytmu vyžadujú defibriláciu, pretože srdce pracuje neekonomicky, nedokáže zabezpečiť prečerpávanie krvi, zlyháva krvný obeh. Po krátkom časovom úseku sa srdce zastaví úplne, čo už je situácia výrazne nepriaznivejšia na úspešné oživenie človeka. Včasné použitie AED, optimálne do 5 minút od zlyhania srdca a krvného obehu, výrazne zlepšuje šancu na úspešné obnovenie činnosti srdca a záchranu ľudského života.

ZOLL AED

Srdcové zlyhanie

Srdcové zlyhanie je najčastejšou príčinou náhlej smrti v dospelej populácii. Najčastejšie vzniká pri akútnom infarkte srdcového svalu. Obrovským problémom je, ak k zlyhaniu srdca a smrti dochádza predčasne a neočakávane, u ľudí v produktívnom veku. Prejaví sa náhlym kolapsom, bezvedomím bez akejkoľvek reakcie na podnet, človek nedýcha, alebo dýcha len abnormálne (sporadicky, lapavo).

Kto je zlyhaním srdca ohrozený?

Miesta vhodné na umiestnenie AED

Preškolenie používateľov AED

K schopnosti vykonávať kvalitné oživovanie a použiť AED bez zbytočného stresu je vhodné absolvovať preškolenie. V modelovej situácii, na figuríne a s tréningovým AED si nacvičíte, ako by ste postupovali v reálnej situácii. O preškolené používateľov AED Vám vystavíme certifikát. Preškolenie je vhodné periodicky opakovať najneskôr s odstupom 2 rokov.

AED ZOLL Plus

Uvedený typ AED je praxou overený spoľahlivý prístroj s jednoduchou obsluhou a nízkymi ďalšími prevádzkovými nákladmi. Ako jediný na trhu má defibrilačné elektódy s 5 ročnou expiráciou a senzorom, ktorý sníma kvalitu masáže srdca pri oživovaní a v prípade nedostatočnej hĺbky stláčania hrudníka upozorní záchrancu, že treba hrudník „stláčať hlbšie“. Ak je stláčanie hrudníka optimálne, AED záchrancovi oznámi, že robí „dobrú masáž“. Používatelia AED hodnotia túto funkciu spätnej väzby pre záchrancu ako veľmi užitočnú. Prístroj tak okrem defibrilačných výbojov dohliada aj na kvalitu kompresií hrudníka, čo je zásadný výkon na zabezpečenie „náhradného“ krvného obehu počas oživovania.

Zabezpečíme

 

V prípade záujmu nás kontaktujte:


Manažérka predaja AED a zdrav. materiálu

Mgr. Miroslava Gurecká