ECG – 300 G

Resuscitačné sety a pomôcky

ECG 300 je 3 kanálový digitálny kompaktný prístroj so štandardným 12 zvodovým káblom. Prístroj má vstavanú rúčku na prenášanie. Napájaný je zo vstavaných akumulátorov alebo z elektrickej siete. Prístroj je vybavený rozlíšením na 63 mm široký termopapier.

V prípade záujmu nás kontaktujte:


Manažérka predaja AED a zdrav. materiálu

Mgr. Miroslava Gurecká