Detské elektródy pedi•padz® II

Príslušenstvo k AED

ZOLL AED Plus® s inteligentným pediatrickým prispôsobením obsahuje hlasové a textové výzvy, ktoré oznamujú záchrancovi, že sú použité správne elektródy. Pomocou detských elektród môžeme defibrilovať dieťa od 1 roka do 8 rokov alebo do 25 kg hmotnosti intenzitou elektrického výboja vhodnou pre deti.

V prípade záujmu nás kontaktujte:


Manažérka predaja AED a zdrav. materiálu

Mgr. Miroslava Gurecká