Pulzoxymeter MD 50 Q

Resuscitačné sety a pomôcky

Prístroj navrhnutý vyslovene na vyšetrovanie detí a novorodencov. Jednoduchá a ľahká prevádzka. SpO2, PR, stĺpcový diagram pulzu. Nízka energetická náročnosť. Automatické vypnutie. 6 spôsobov zobrazenia.

V prípade záujmu nás kontaktujte:


Manažérka predaja AED a zdrav. materiálu

Mgr. Miroslava Gurecká