Resuscitačný set pre PLD a špec. ambulancie

Resuscitačné sety a pomôcky

Resuscitačný set - všeobecná ambulancia pre dospelých a ambulancia špecializovanej amb. zdrav. starostlivosti.

Taška obsahuje: ústny vzduchovod v 3 veľkostiach, dýchací samorozpínací vak pre dospelých, bakteriálny filter, tvárové masky v 2 veľkostiach, 2l kyslíkovú fľašu, redukčný ventil, kyslíkovú masku s prípojnou hadicou na inhaláciu kyslíka, odsávačku (šlapaciu), odsávacie katétre v 2 veľkostiach. Resuscitačný set je v ponuke aj s elektrickou odsávačkou.

V prípade záujmu nás kontaktujte:


Manažérka predaja AED a zdrav. materiálu

Mgr. Miroslava Gurecká