Sídlo spoločnosti

RZP, a.s.
RZP Trenčín, s.r.o.
Legionárska 7158/5
911 01 Trenčín

+421 (0)32 65 88 155
+421 (0)32 65 88 157

 

Kontaktné informácie pre objednávky

Kontaktné informácie na pracovníkov, zabezpečujúcich organizáciu kurzov prvej pomoci podľa regiónu.

 

Obchodné údaje

RZP Trenčín, s.r.o. – poskytovateľ akreditovaných kurzov prvej pomoci, držiteľ rozhodnutia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o akreditácii Kurzu prvej pomoci a o akreditácii Kurzu inštruktora prvej pomoci.