Sústavné vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov v neodkladnej resuscitácii

Edukačné centrum RZP v Trenčíne

Pozývame Vás na:
akreditovaný program sústavného vzdelávania „Neodkladná podpora životných funkcií“ „Kurz inštruktora prvej pomoci“ aktualizačné kurzy pre pracovníkov záchrannej zdravotnej služby kurzy prvej pomoci pre laickú verejnosť, zložky IZS a iných poskytovateľov prvej pomoci.

 

Virtuálna prehliadka Edukačného centra RZP v Trenčíne

Virutálna prehliadka Edukačného centra RZP v Trenčíne
 
 

Kurz NPŽF
 
 

Lekár a iné nelekárske povolania - registrácia na vzdelávací program „Neodkladná podpora životných funkcií“

Stomatológ a iné nelekárske povolania v ambulancii zubného lekárstva - registrácia na vzdelávací program „Neodkladná podpora životných funkcií“