Nácvik KPR v ambulanci (ilustračné video)

 

Prečo tréning v resuscitácii?

Udržať si schopnosť  reagovať v kritických situáciách, poskytovať prvú pomoc a mať  zručnosť v neodkladnej resuscitácii je podmienená cyklickým tréningom. Často však absentuje možnosť tréningu resuscitačných výkonov.  Opakovaným tréningom je možné zvýšiť praktickú zručnosť  a fixovať stereotypy, ktoré by sme mali použiť pri riešení situácií bezprostredného ohrozenia života v ambulantnej, ústavnej aj lekárenskej zdravotnej starostlivosti.

 

Špeciálne tréningy s klinickým simulátorom SimMan