Prvá pomoc deťom

Štvrtok 29.2.2024 15:00,
Trenčín
Registrácia ukončená - na túto akciu už nie je možné prihlásenie.

Viete, ako správne poskytnúť prvú pomoc svojmu dieťaťu pri úraze alebo náhlom závažnom zhoršení zdravotného stavu?

Absolvujte špeciálny kurz zameraný na poskytovanie prvej pomoci deťom všetkých vekových skupín. Obsah tohto kurzu je oproti bežným kurzom rozšírený práve o prvú pomoc pri náhlych stavoch, ktoré sú typické pre detský vek.
Kurz je vhodný pre rodičov, starých rodičov, učiteľov, vychovávateľov a všetkých, ktorí sú zodpovední za bezpečnosť detí a sú povinní pomoc dieťaťu poskytnúť.

Čo sa naučíme?

Poskytovať prvú pomoc deťom všetkých vekových kategórií pri:

  • poruchách vedomia, poruchách dýchania a zlyhaní krvného obehu
  • dusení pri obštrukcii dýchacích ciest cudzím telesom,
  • masívnom krvácaní a šoku,
  • pádoch, ranách, krvácaní, zlomeninách, poraneniach kĺbov, šliach a svalov,
  • popáleninách a poleptaní,
  • horúčke, febrilných kŕčoch a epileptickom záchvate,
  • stavoch závažnej dýchavičnosti pri zápaloch v oblasti hrtanu - laryngitídach, epiglotitidách,
  • bolestiach bruška, hnačkách a zvracaní,
  • otravách detí, alergických reakciách a anafylaxii.

Účastnický poplatok: 26 € s DPH.
V cene kurzu je Potvrdenie o absolvovaní akreditovaného kurzu prvej pomoci a farebná študijná publikácia "Prvá pomoc jednoducho, efektívne a bezpečne" v rozsahu 52 strán.
Miesto konania: Edukačné centrum RZP (Budova Masaryčky, blok A, 1. poschodie), Legionárska 7158/5, Trenčín
Forma úhrady: prevodom na bankový účet
Po registrácii Vám zašleme zálohovú faktúru k úhrade účastníckeho poplatku.
Fakturačné údaje (osobné údaje, sídlo/bydlisko) sú povinné aj pre fyzické osoby (nepodnikateľov), z dôvodu potreby vystavenia a zaslania zálohovej faktúry.
Stornovacie podmienky: Pri odhlásení účasti 10 a menej dní pred dňom konania Vám bude účtovaná plná cena vzdelávania. Záväzná prihláška je bezplatne prenositeľná na inú osobu.